قانون گرایی

1-جرا باید در جوامع قانون حاکم باشد؟

2-چگونه قانون وقانون مداری را در جامعه نهادینه کنیم؟

3-قانون خوب چه مولفه هایی باید داشته باشد؟

4- نقش مجریان در اجرای قانون ؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
سعید

اگر قانون خوب مجری خوب هم داشته باشد وهمگان تابعقانون باشند در مسیر عدالت اجتماعی گام برداشته شده است