جرم ومجازات

ارایه تعریف جامع از جرم دشوار است.می توان گفت هر نوع فعل یا ترک فعل که در قانون برای ّآن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.جرم دارای ارکان وعناصری است که عبارت است از -۱-رکن مادی ۲- رکن معنوی- ۳- رکن قانونی 

 

-دو دلیل اصلی برای پیدایش سازمان کیفری می تواند موثر باشد۱-جلوگیری یا ایجاد مانع ویا منصرف کردن از رفتار ضد اجتماعی و اخلاق عمومی ۲-ارضا کردن احساس عمومی  مبنی بر لزوم وقطعی بودن مجازات کسی که با رفتار ضد اجتماعی خود جامعه را به مخاطره می اندازد  -

اهداف مجازات: ۱-کیفر۲-بازدارندگی ۳-اعاده وضع

انواع مجازات:۱- توقیفی ۲-اجتماعی ۳-مالی

 مفاهیم اساسی در مجازات موثر: ۱- تناسب ۲-قطعیت ۳-اعلام عمومی ۴-فوریت

+ نوشته شده توسط فهیم در سه شنبه ششم اردیبهشت 1390 و ساعت 12:9 | نظر بدهید
/ 0 نظر / 6 بازدید