فضای مجازی

ایجاد یک سامانه هوشمند برای پیمایش وپایش صیانت از حقوق معنوی ایرانیان در محیط سایبری ومشارکت مسولانه وفعالانه ایران دوستان امری ضروری است.هرکس  در توان خود گامی موثر بردارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید