دفاع ناقص

چرا مدیریتی قوی برای طرح دعوا علیه سالها خیانت و  اشغالگری وتجاوز و ایراد خسارت توسط دول منحوسه غرب به ایران درمجامع بین المللی انجام نمی گیرد واز منافع ملی دفاع جانانه صورت نمی پذیرد.حقوقدانان فرهیخته در این جهاد علمی ودیپلماسی به کمک دولت بشتا بند.

/ 0 نظر / 6 بازدید