سوء استفاده

 توجه -توجه -وبلاگ شبکه اجتماعی بهشت-پردیس که در لینک دوستان خود را جا زده است  هیچ ارتباطی با این وبلاگ ندارد و مورد تایید این وبلاگ نمی باشد. از مدیریت پرشین بلاگ خواسته شده وبلاگ مذکور رامورد پیگرد قرار دهدوحذف نماید.

/ 0 نظر / 7 بازدید